GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Số: 06 /GPXD Sở xây dựng UBND tỉnh Hòa Bình

Ngày đăng: 2022-07-10 18:16:22 | Lượt xem: 832

Giấy phép xây dựng số 06/GPXD của Sở xây dựng UBND Tỉnh Hòa Bình cấp ngày 18 tháng 03 năm 2022 cấp cho Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Khu đô thị mới Trung Minh A

 Tải File PDF toàn văn Giấy phép xây dựng số 06/GPXD

Hotline tư vấn dự án Casa Del Rio: 0909.61.3696 - Ngọc Tuyền

Giấy phép xây dựng Cơ sở hạ tầng dự án Casa Del Rio

I. Cấp cho: Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh

  • Người đại diện ông: Vũ Khắc Tiệp
  • Địa chỉ: Xóm Rụt, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
  • Số điện thoại: 0983.136.588
  • Chức vụ: Tổng Giám đốc

II. Cấp phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án: Khu đô thị mới Trung Minh A, xã Trung Minh (nay là phường Trung Minh) thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

 1. Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ Văn bản số 1153/UBND-NNTN ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Trung Minh tại xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình.

 Theo hồ sơ thiết kế xây dựng dự án do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam lập, Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD00000612 do Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng cấp ngày 26/6/2019, Giấy phép hoạt động Điện lực số 48/GP-SCT do Sở Công thương Hà Nội cấp ngày 12/9/2018. Chủ nhiệm thiết kế: KS. Lê Thanh Vân, chứng chỉ hành nghề số BXD-00016224 do Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng cấp ngày 02/01/2018. Chủ trì giao thông, san nền: KS. Nguyễn Kim Ngọc, chứng chỉ hành nghề số BXD-00008108 do Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng cấp ngày 04/9/2018. Chủ trì cấp, thoát nước: KS. Nguyễn Văn Tuân, chứng chỉ hành nghề số BXD-00013149 do Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng cấp ngày 02/3/2018. Chủ trì điện, chiếu sáng, TTLL: KS. Phạm Ngọc Dương, chúng chỉ hành nghề số BXD-00019657 do Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng cấp ngày 02/3/2018; Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật số 105/BCTT ngày 28/12/2021 do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam lập, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00001086 do Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng cấp ngày 27/12/2017. Chủ nhiệm thẩm tra: KS. Lê Việt Dũng, chứng chỉ hành nghề số HẠN-00077640 do Sở Xây dựng Hà Nội cấp ngày 31/12/2020. Chủ trì giao thông, san nền: KS, Đặng Xuân Việt, chứng chỉ hành nghề số HNT-00099867 do Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam cấp ngày 14/12/2021. Chủ trì cấp, thoát nước: KS. Đặng Ngọc Minh, chứng chỉ hành nghề số

THX-00088042 do Tổng hội Xây dựng Việt Nam cấp ngày 11/5/2020. Chủ trì điện, chiếu sáng, TTLL: KS. Trịnh Quang Sơn, chứng chỉ hành nghề số BXD-00089554 do Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng cấp ngày 29/5/2020.

1. UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 28/01/2021. Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo Văn số 568/TD-PCCC ngày 16/3/2022. Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo Văn bản số 122/HĐXD-QLDA ngày 27/5/2021. Cục quản lý Đường bộ 1 cấp Giấy phép thi công số 08/GPTC-CQLĐBI ngày 12/01/2022 hạng mục nút giao đấu nối với Quốc lộ 6 tại Km65+731(P). Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công theo Quyết định số 09/QĐ-TM ngày 14/3/2022.

 

2. Nội dung cấp phép xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án như sau:

 San nền: Cao độ san nền Hmin +21,0m, Hmax +26,0m.

 - Giao thông: Gồm 20 tuyển giao thông khu vực và nội bộ có quy mô mặt cắt 13,5m, 15,0m, 18,5m, 20,5m, 25m . Kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

 - Cấp nước: Hệ thống cấp nước đẩu nối với hệ thống cấp nước hiện hữu dọc QL6. Ông HDPE cấp áp lực PN10 D40-D200 chôn ngầm đi dọc vỉa hè cùng với phụ kiện, thiết bị đồng bộ. Đoạn qua đường luồn trong ống thép bảo vệ. Cấp nước PCCC kết hợp cùng cấp nước sinh hoạt, bố trí trụ cứu hỏa trên các đoạn ống DN>100, tuân thủ hồ sơ kèm theo Văn bản thẩm duyệt thiết kể về PCCC.

 Hồ điều hòa và cảnh quan: Gồm 09 hồ (điều hòa, cảnh quan), các hồ được bố trí thông nhau qua các cổng hộp thông hồ BTCT. Các hồ điều hòa và cảnh quan chảy về hồ 12 và chảy ra sông Đà, bố trí 01 trạm bơm tiêu đặt tại hồ 12 để bơm tiêu thoát nước đảm bảo mực nước trong hồ.

Thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa chôn ngầm. Cổng tròn BTCT D400-1800, cống hộp BTCT 1,0x1,0m, 1,5x1,5m, 2,5x2,5m, 2,0x2,0m, 2x2,0x2,5m, rãnh BTCT B400, 00 và cửa xả BTCT. Hệ thống hố ga thu, ga thăm BTCT có khoảng cách theo yêu cầu kỹ thuật. -

 Thoát nước thải: Cổng tròn uPVC D200-D400 chịu tải trọng. Hệ thống hố ga thụ, ga thăm bằng BTCT có khoảng cách theo yêu cầu kỹ thuật. Bố trí trạm bơm chuyển bậc tại các khu vực chênh cao và 01 trạm xử lý nước thải tổng công suất 4200m³/ngd.

 Cấp điện: Cáp trung thế 24kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3x(95-240)mm hạ ngầm; 18 trạm biến áp bố trí rải rác trong dự án; Cáp điện hạ thể chôn ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC luồn trong ống gen xoắn HDPE, cấp điện sinh hoạt chôn ngầm loại CU/XLPE/PVC có tiết diện 4x10mm2 - 4x16mm2 luồn trong ống gen xoăn HDPE dọc vỉa hè.

 - Chiếu sáng: Chiếu sáng bố trí tại các tuyến giao thông. Cột đèn thép mã kẽm cao 9m, 12m được bố tri theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Cấp điện chiếu sáng chon ngầm, cùng với phụ kiện thiết bị đồng bộ.

Thông tin liên lạc: Mạng lưới thông tin kỹ thuật chôn ngầm trong hố ga, mương cáp, gavino dọc via hè. Ống HDPE D130/110, D85/65.

Các nội dung cấp phép và nội dung khác tuân thủ hồ sơ thiết kế được thẩm định, thẩm tra và phê duyệt.

III. Các thông số kỹ thuật:

 - Vị trí xây dựng: Phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. - Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp II, cấp III.

- Mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng tuân thủ Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 và Quyết định số 174/QĐUBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt đồ án và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Trung Minh tại xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình và hồ sơ thiết kế cơ sở kèm theo Văn bản số 122/HĐXD-QLDA ngày 27/5/2021 của Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khu đô thị mới Trung Minh A – phần hạ tầng kỹ thuật tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

IV. Giấy tờ về đất:

TINH Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới Trung Minh A, xã Trung Minh (nay là phường Trung Minh), thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Văn bản số 229/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/3/2022 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

V. Thời hạn khởi công xây dựng: Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời gian 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn nêu trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng./.

Pháp lý dự án Casa Del Rio - Giấy phép xây dựng hạ tầng


Quý khách quan tâm tới biệt thự Casa Del Rio mời liên hệ trực tiếp Hotline 0909 61 3696 - Mr Ngọc Tuyền để được tư vấn

Toàn bộ pháp lý dự án Casa Del Rio (file PDF) mời anh chị download tại đây

 

Tin tức khác:

Nhận Tài liệu, Bảng giá, Chính sách dự án Casa Del Rio qua Zalo, Email

0909 61 3696