QUÝ KHÁCH QUAN TÂM

Đầy đủ bộ pháp lý dự án Casa Del Rio - Quần thể đô thị nghỉ dưỡng Casa Del Rio ( Khu đô thị Trung Minh A, Trung Minh B, phường Trung Minh, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Trung Minh A, xã Trung Minh, TP. Hòa Bình

- Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới Trung Minh A, xã Trung Minh, TP Hòa Bình.

- Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Trung Minh tại xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình.

- ...

- Giấy phép xây dựng

Anh chị quan tâm download đầy đủ bộ pháp lý dự án Casa Del Rio tại đây

Hotline liên hệ tư vấn: 0909.61.3696 - Mr Ngọc Tuyền

Casa Del Rio - văn bản chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Casa Del Rio - văn bản chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

13/08/2022

Văn bản số 229 TTg-NN về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ngày 10 tháng 03 năm 2022  Chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng 43,98ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Khu đô thị mới Trung Minh A ( Casa Del Rio chuyển đổi mục đích sử dụng đất)

0909 61 3696