Chính sách vay vốn ngân hàng cho Vinpearl

Ngày đăng: 2015-04-15 15:44:54 | Lượt xem: 1287

Chính sách vay vốn cho khách hang tham gia mua biệt thự biển Vinpearl Premium

Ngân hàng MBBank Ngân hàng MBBANK  - CHÍNH SÁCH VAY VỐN CHO KHÁCH HÀNG

Phương án: Vay vốn dài hạn

 

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thời gian vay vốn

 20 năm

Tỷ lệ cho vay

 70% giá trị Tài sản

Lãi suất

 Gói 1: 6 tháng đầu 8%

 Gói 2: 12 tháng đầu 8%

 Sau thời gian cam kết lãi suất bằng lãi suất huy động kỳ hạn 24 tháng của MB + biên 3.5%.

Ân hạn gốc

 + Ân hạn gốc: 12 tháng

 + 3 năm đầu điều chỉnh số tiền trả gốc phù hợp

Trả gốc lãi

 + Gốc trả đều hàng tháng, lãi tính theo dư nợ giảm dần 6 tháng/lần

 + Gốc trả theo phân kỳ, lãi tính theo dư nợ giảm dần 6 tháng/lần

Phí phạt trả nợ trước hạn

 - Nếu khách hàng sử dụng gói lãi suất ưu đãi số 1: KH cam kết duy trì dư nợ  trong 12 tháng, trả trước 12 tháng phí phạt 1% X số tiền trả trước hạn.

 - Nếu khách hàng sử dụng gói lãi suất ưu đãi số 2: KH cam kết duy trì dư nợ  trong 24 tháng, trả trước 12 tháng phí phạt 2% X số tiền trả trước hạn.

 Sau thời gian cam kết phí phạt bằng 0%

 


 

Ngân hàng MBbank - CHÍNH SÁCH VAY VỐN CHO KHÁCH HÀNG

Phương án: 12 tháng

 

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thời gian vay vốn

 12 tháng

Tỷ lệ cho vay

 70% giá trị Tài sản

Lãi suất

 3 tháng đầu 8%

 Các tháng còn lại lãi suất bằng lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của MB + biên  3.5%. = 5.8% + 3.5% = 9.1%

Ân hạn gốc

 0

Trả gốc lãi

 + Gốc trả cuối kỳ

 + Lãi trả hàng tháng

Phí phạt trả nợ trước hạn

 KH cam kết duy trì dư nợ trong 12 tháng, trả trước 12 tháng phí phạt   1% X số  tiền trả  trước hạn.

 Sau thời gian cam kết phí phạt bằng 0%

 


 

MBBank - CHÍNH SÁCH VAY VỐN CHO KHÁCH HÀNG

Phương án: Thời gian vay trung hạn 24 tháng đến 36 tháng

 

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thời gian vay vốn

 2 - 5 năm

Tỷ lệ cho vay

 70% giá trị Tài sản

Lãi suất

 Gói 1: Lãi suất cố đình theo dư nợ ban đầu: 9%

 Gói 2: 6 tháng đầu 8%

 Gói 3: 12 tháng đầu 8%

 Sau thời gian cam kết lãi suất bằng lãi suất huy động kỳ hạn 24 tháng của MB +  biên 3.5%.

Ân hạn gốc

 + Ân hạn gốc: 12 tháng

 + 2 năm đầu điều chỉnh số tiền trả gốc phù hợp

Trả gốc lãi

 + Gốc trả đều hàng tháng, lãi tính theo dư nợ giảm dần 1-3 tháng/lần

 + Gốc trả theo phân kỳ, lãi tính theo dư nợ giảm dần 1-3 tháng/lần

Phí phạt trả nợ trước hạn

 - Nếu khách hàng sử dụng gói lãi suất ưu đãi số 1: Phí phạt trả nợ bằng  0%

 - Nếu khách hàng sử dụng gói lãi suất ưu đãi số 2: KH cam kết duy trì dư nợ  trong  24 tháng, trả trước trong thời gian cam kết phí phạt 2% x số tiền trả trước  hạn.

 - Nếu khách hàng sử dụng gói lãi suất ưu đãi số 3: KH cam kết duy trì dư nợ  trong  48 tháng, trả trước trong thời gian cam kết phí phạt 2% x số tiền trả trước  hạn.

 Sau thời gian cam kết phí phạt bằng 0%

Có thể quý khách đang tìm kiếm:

Vinpearl

Tin tức khác:

0909 61 3696