Hợp đồng quản lý đô thị Khu sinh thái Đan Phượng The Phoenix Garden

Hợp đồng quản lý đô thị Khu sinh thái Đan Phượng The Phoenix Garden

11/10/2019

Hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành và bảo trì Khu đô thị sinh thái cao cấp Đan Phượng được ký giữa Chủ đầu tư DIA ( Công ty Cổ phần Đầu tư DIA) và các khách hàng mua biệt thự tại Khu sinh thái cao cấp Đan Phượng - The Phoenix Garden. Đây là bản Hợp đồng được ký ngay khi khách hàng tiến hành ký Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán.  

0909 61 3696