Thông tin chi tiết Khu đô thị Kim Chung Di Trạch ( xã Kim Chung và xã Di Trạch ) quận Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

 

0909 61 3696