Ngày 25/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 5747/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Dầu khí Đức Giang, tỷ lệ 1/500 tại xã Đức Giang và thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Quý anh chị quan tâm Nhận thông tin cập nhật về Khu đô thị Dầu Khí Đức Giang tại đây

Theo Quyết định, khu đô thị Dầu khí Đức Giang thuộc địa giới hành chính xã Đức Giang thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Phía Bắc giáp khu Trung tâm hành chính huyện Hoài Đức, thị trấn Trạm Trôi; Phía Tây giáp khu dân cư xã Đức Giang; Phía Đông giáp khu đô thị Kim Chung - Di Trạch; Phía Nam giáp đất nông nghiệp xã Đức Giang.

Về quy mô đất đai, theo Quỵ hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 được UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) phê duyệt tại Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 04/7/2008, quy mô diện tích Khu đô thị Dầu khí Đức Giang có diện tích khoảng 78,26ha.

Ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch lấy theo chỉ giới các tuyến đường quy hoạch để khớp nối đồng bộ về chức năng sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, hạ tầng xã hội phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị S2 được duyệt và ranh giới lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND Thành phố chấp thuận tại công văn số 4379/UBND-ĐT ngày 08/9/2017, quy mô diện tích đất nghiên cứu lập quy hoạch khoảng: 67,68ha (trong đó phần đất nằm trong ranh giới đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 trước đây được UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt là 64,3ha; Phần đất mở rộng đến các đường quy hoạch theo phân khu đô thị S2 để khớp nối đồng bộ chức năng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật là 3,34ha).

Quy mô dân số Khu đô thị Dầu khí Đức Giang theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 được UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) phê duyệt khoảng 12.600 người; Quy mô dân số lập quy hoạch chi tiết khoảng 5.000 người. (Số liệu chính xác về quy mô diện tích nghiên cứu quy hoạch và dân số sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Dầu khí Đức Giang, tỷ lệ 1/500 trình cấp thẩm quyền phê duyệt).

Mục tiêu nhằm cụ thể hóa Quy hoạch phân khu đô thị S2 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 16/01/2014. Phân tích đánh giá hiện trạng, địa hình, quỹ đất xây dựng. Rà soát khớp nối với các dự án đầu tư xây dựng, khu dân cư lân cận xung quanh.

Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch từng thành phần chức năng sử dụng đất phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị được duyệt, phù hợp với tính chất, định hướng phát triển đô thị của khu vực.

Xác định tính chất, chức năng, chỉ tiêu quy hoạch, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội (cây xanh, mặt nước, công trình công cộng, TDTT, trường học...) đảm bảo đồng bộ, phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị (đạt tiêu chí huyện Hoài Đức thành Quận trong tương lai). Xác định quỹ đất, nhà ở để phát triển nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ và thành phố Hà Nội.

Đề xuất giải pháp về quy hoạch kiến trúc, tổ chức đồng bộ về không gian kiến trúc cảnh quan, đặc biệt là với khu Trung tâm Hành chính huyện Hoài Đức ở phía Bắc. Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khớp nối với các dự án đang triển khai xây dứng, phù hợp Quy hoạch phân khu đô thị được duyệt, tuân thủ Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam và Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành.

Nghiên cứu khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu vực quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực trên cơ sở tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo Quy hoạch phân khu đô thị được duyệt, Quy chuẩn xây dựng và các quy định hiện hành.

Đề xuất Quy định quản lý theo quy hoạch làm cơ sở để Chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng theo quy định và là cơ sở pháp lý để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Quý anh chị quan tâm Nhận thông tin cập nhật về Khu đô thị Dầu Khí Đức Giang tại đây

Chỉ 10s, Quý vị sẽ nhận thông tin cập nhật & phân tích chuyên sâu KĐT Dầu Khí Đức Giang

0909 61 3696