Trích lục bản đồ địa chính 08/12/2009

Trích lục bản đồ địa chính 08/12/2009

07/09/2015

Trích lục, chỉnh lý và đo vẽ bổ sung từ tờ bản đồ địa chính số: 01, tỷ lệ 1/2000 xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp  ngày 08/12/2009.

Quyết định 1341 thay đổi chủ sử dụng đất

Quyết định 1341 thay đổi chủ sử dụng đất

07/09/2015

Quyết định 1341/QĐ-UBND ngày 23/07/2009 của UBND Tỉnh Hưng Yên, về việc thay đổi chủ sử dụng đất tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang để thực hiện dự án đầu tư Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh của Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Phú.

0909 61 3696