Anh Hà Huy Liệu thắc mắc về Biệt thự Vườn Cam (06/04/2016)

Anh Hà Huy Liệu thắc mắc về Biệt thự Vườn Cam (06/04/2016)

07/04/2016

1. Ngoài qui hoạch tầm nhìn 2030 của TP, Dự án Vườn Cam còn được cam kết gì "sâu" hơn ko ? 2. Triển vọng kết nối với ĐL TLong ? Thời gian dự kiến ? 3. Khoảng thời gian nào các nhà Đầu tư DA VCam đc bắt đầu xây dựng dựng? 4. Hiện tai các Chủ đầu tư đã có những giấy tờ pháp lý gì trong tay ? Cám ơn A. Ngọc Tuyền !  ( Hà Huy Liệu ngày 06/04/2016)

0909 61 3696