Về Công ty VINAPOL

Về Công ty VINAPOL

14/03/2016

VÀI NÉT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAPOL ( chủ đầu tư dự án Khu biệt thự nhà vườn Orange Garden tại huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội)

Trích lục bản đồ địa chính 08/12/2009

Trích lục bản đồ địa chính 08/12/2009

07/09/2015

Trích lục, chỉnh lý và đo vẽ bổ sung từ tờ bản đồ địa chính số: 01, tỷ lệ 1/2000 xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp  ngày 08/12/2009.

0909 61 3696