Hoài Đức lên quận, sớm tháo gỡ những vướng mắc rào cản

Hoài Đức lên quận, sớm tháo gỡ những vướng mắc rào cản

30/09/2017

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hoài Đức đề ra mục tiêu phát triển thành quận trong 4 năm tới (năm 2020). Định hướng trên hoàn toàn khả thi nếu như một số những rào cản trong việc phát triển tiềm lực của huyện sớm được giải quyết.

0909 61 3696