Nghị định 139/2017/NĐ-CP sử phạt hành chính trong đầu tư xây dựng

Nghị định 139/2017/NĐ-CP sử phạt hành chính trong đầu tư xây dựng

27/12/2017

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

Hợp đồng ủy quyền nhà đất

Hợp đồng ủy quyền nhà đất

30/01/2015

Hướng dẫn quy trình thủ tục làm hợp đồng ủy quyền nhà đất ( Công chứng HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN ) tại Phòng công chứng.

Công chứng mua bán nhà đất

Công chứng mua bán nhà đất

30/01/2015

Quy trình và Thủ tục Công chứng mua bán nhà đất - Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và Sở hữu nhà ở tại Văn phòng Công chứng.

Thông tư 16 Bộ Xây Dựng

Thông tư 16 Bộ Xây Dựng

04/09/2014

Nội dung chi tiết thông tư 16 bộ xây dựng ( Thông tư số 16/2010/TT-BXD) quy định cụ thể và hướng dẫn một số nội dung của nghị định 71/2010/NĐ-CP.

Thông tư 03 Bộ Xây Dựng

Thông tư 03 Bộ Xây Dựng

04/09/2014

Thông tư 03/2014 của Bộ Xây Dựng sửa đổi, bổ sung điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD

Nghị định 71/2010/NĐ-CP

Nghị định 71/2010/NĐ-CP

02/09/2014

Nghị định 71/2010/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 23/06/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà Ở.

0909 61 3696