Điều chỉnh Quy hoạch Khu Công nghiệp Thuận Thành III, phân khu B và Khu đô thị phục vụ KCN Thuận Thành III

Ngày đăng: 2018-08-19 23:49:07 | Lượt xem: 1402

Quyết định điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Thuận Thành III, phân khu B và Khu đô thị phục vụ KCN Thuận Thành III

Ngày 04/04/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 414/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp Thuận Thành III, phân khu B và Khu đô thị phục vụ KCN Thuận Thành III, huyện Thuận Thành.

 dự án Thuận Thành 3 Bắc Ninh

 

Theo đó, phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp Thuận Thành III, phân khu B và Khu đô thị phục vụ KCN Thuận Thành III với những nội dung sau:

  • Điều chỉnh ranh giới KCN và KĐT Thuận Thành III;
  • Điều chỉnh quy mô diện tích (Quy mô diện tích KCN từ 295,3 ha thành khoảng 300 ha;
  • Quy mô diện tích KĐT từ 67,8 ha thành khoảng 73,3 ha (trong đó Khu dân cư hiện trạng khoảng 3,3 ha));
  • Điều chỉnh quy mô dân số dự kiến KĐT: Khoảng 14.000-15.000 người;
  • Tổ chức lại không gian kiến trúc cảnh quan, sử dụng đất các khu chức năng và hệ thống giao thông nhằm tăng sự hợp lý hơn về quy hoạch, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Theo đó điều chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho phù hợp; Các nội dung còn lại: Kế thừa quy hoạch đã được duyệt.

Yêu cầu về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch: Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trên cơ sở đấu nối quy hoạch, cơ cấu sử dụng đất tính toán cho toàn khu đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật; Xác định các chỉ tiêu quy hoạch cho từng lô đất: Chức năng, diện tích mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao công trình; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Các hệ thống đường ống, đường chôn ngầm gồm cấp điện; cấp thoát nước; thông tin liên lạc; cáp quang; ống dẫn khí ga (nếu có) đảm bảo đấu nối thống nhất toàn khu. Tính toán lại các công suất cấp điện, cấp nước và thoát nước cho phù hợp. Đề xuất khai thác sử dụng nguồn năng lượng khác; Yêu cầu xác định ranh giới chính xác của KCN và KĐT, tránh chồng lấn với các khu vực lân cận; bản đồ khảo sát địa hình theo hệ tọa độ, cao độ Quốc gia và hệ quy chiếu VN 2000.

Xem chi tiết Quyết định số 414/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh

Xem chi tiết Khu đô thị Thuận Thành 3 Bắc Ninh

 

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh

Tin tức khác:

0909 61 3696