Phụ lục xây dựng nhà thô biệt thự tại KĐT The Phoenix Garden

Ngày đăng: 2019-10-11 15:28:04 | Lượt xem: 1311

Toàn văn bộ Phụ lục nguyên tắc xây dựng nhà thô biệt thự Khu đô thị The Phoenix Garden ( Phụ lục xây dựng biệt thự The Phoenix Garden bản nguyên tắc) được ký ngay khi Quý khách hàng ký Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán tại Hải Phát Land.

 

Download bản Phụ lục xây dựng nhà thô The Phoenix Garden tại đây

Download bảng giá + chính sách The Phoenix mới nhất tại đây

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG
(Đính kèm Hợp đồng mua bán nhà ở số: Cxx-x/HĐMB/DIA-HPL ký ngày 31/12/2017) Nội dung Phụ lục hợp đồng: Xây dựng nhà thô tại lô đất số Cxx-x thuộc Khu Đô thị sinh thái cao cấp Đan Phượng- The Phoenix Garden.

Căn cứ vào:

- Hợp đồng mua bán nhà ở số Cxx-x/HĐMB/DIA-HPL ký ngày 31/12/2017 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư DIA và Công ty Cổ phần Bất động sản Hải Phát;

- Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán số….….2019; Quyển số xxTP/CC/SCC/HĐGD ký ngày 22/11/2019 giữa Công ty Cổ phần Bất động sản Hải Phát với Ông/ Bà .... được Công ty Cổ phần DIA xác nhận ngày……/……/2019;

- Nhu cầu và khả năng thực tế.

Hôm nay, ngày……tháng……năm 20... tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư DIA, chúng tôi gồm:


I. BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIA.

- Địa chỉ : Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

- Điện thoại : 0243.5568438. Fax: 024.37333666

- Mã số thuế : 0500468389

- Đại diện : BàĐặng Thị Vân Yến Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (Theo ủy quyền số 01/UQ ngày 01/01/2019)


II. BÊN B: ÔNG/ BÀ:

- CMND/CCCD số: ......................................... do ..................................cấp ngày ........................................................

- Hộ khẩu thường trú tại: ............................................................................................................................................

- Địa chỉ liên hệ: .........................................................................................................................................................

- Điệnthoại: ................................................................................................................................................................

Hai bên cùng nhau thống nhất ký Phụ lục Hợp đồng về việc xây dựng biệt thự xây thô tại lô đất số: Cxx-x thuộc Khu Đô thị Sinh thái Cao cấp Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội cụ thể như sau:


ĐIỀU 1: Bên A thi công xây dựng nhà thô cho bên B với những đặc điểm cơ bản như sau:
1. Mẫu biệt thự: Theo hồ sơ Quy hoạch chi tiết 1/500 và theo hồ sơ TKCS được các cơ quan chức năng phê duyệt cho lô biệt thự Cxa-x.


2. Khối lượng công việc: căn cứ vào hồ sơ thiết kế được Bên A đóng dấu xác nhận tại thời điểm Bên A gửi thông báo yên cầu Bên B thực hiện việc xây dựng nhà thô ngôi biệt thự, Bên A bàn giao hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng nhà thô cho Bên B.


ĐIỀU 2: Giá trị xây dựng và tiến độ thanh toán

1. Giá trị xây dựng ngôi biệt thự: được áp dụng theo đơn giá, định mức Nhà nước tại thời điểm xây dựng biệt thự nhà thô.

2. Tiến độ thanh toán:

- Đợt 1: Trong vòng 5 ngày kể từ ngày hai bên ký xác nhận thống nhất việc xây dựng nhà thô ngôi biệt thự, Bên B sẽ thanh toán 30% giá trị dự toán cho Bên A.


- Đợt 2: Trong vòng 5 ngày kể từ ngày Bên A hoàn thiện việc đổ trần tầng 1 Bên B sẽ thanh toán 20% giá trị dự toán tiếp theo cho Bên A.

- Đợt 3: Trong vòng 5 ngày kể từ ngày Bên A hoàn thiện việc đổ trần tầng 3 Bên B sẽ thanh toán 20% giá trị dự toán tiếp theo cho Bên A.

- Đợt 4: Trong vòng 5 ngày kể từ ngày Bên A hoàn thiện việc cất nóc và bắt đầu triển khai hoàn thiện ngôi biệt thự, Bên B sẽ thanh toán 20% giá trị dự toán cho Bên A.

- Đợt 5: Trong vòng 5 ngày kể từ ngày Bên B nhận bàn giao ngôi biệt thự từ Bên A, Bên B thanh toán 10% giá trị xây dựng còn lại theo dự toán cho Bên A.

3. Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản

Tài khoản bên A: 6289689-002

Tại Ngân hàng: TNHH INDOVINA, chi nhánh Thiên Long.

Trong quá trình xây dựng nếu có phát sinh tăng, giảm hai bên sẽ cụ thể hóa bằng văn bản có chữ ký, đóng dấu xác nhận của hai bên.


ĐIỀU 3: Tiến độ xây dựng:

Bên A sẽ hoàn thành việc xây dựng Ngôi biệt thự trong thời hạn 12 tháng tính từ ngày Bên A nhận được khoản tiền thanh toán giá trị xây dựng đầu tiên theo tiến độ thanh toán. Nếu có sự kiện bất khả kháng xảy ra thì tiến độ lùi thêm tương ứng với thời gian bị kéo dài do sự kiện bất khả kháng.


ĐIỀU 4: Nghiệm thu, bàn giao.

- Hai bên tiến hành nghiệm thu từng phần theo từng giai đoạn hoàn thành công việc.

- Sau khi hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc, hai bên tiến hành nghiệm thu nốt phần còn lại và bàn giao công trình nhà thô.


ĐIỀU 5: Bảo hành công trình:

Bên A có trách nhiệm khắc phục, sửa chữa những khiếm khuyết xảy ra do lỗi của bên A trong thời hạn bảo hành 12 tháng tính từ ngày ký Biên bản bàn giao mà không được phép tính thêm chi phí.


ĐIỀU 6: Sự kiện bất khả kháng

- Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra ngoài sự kiểm soát hợp lý của hai bên sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết mà một bên hoặc hai bên không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Phụ lục Hợp đồng này. Các sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn bởi thay đổi về mặt chính sách của Nhà nước, chiến tranh, bạo loạn, tình trạng khẩn cấp, đình công, hỏa hoạn, bão lụt, sét đánh và các thiên tai khác...

- Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng hai bên cùng nhau bàn bạc tìm phương án giải quyết trên tinh thần hợp tác.


ĐIỀU 7: Quyền và trách nhiệm của các bên


1. Quyền và trách nhiệm của bên A:

a. Quyền của bên A:

- Yêu cầu bên B thanh toán đúng tiến độ.

- Yêu cầu bên B nghiệm thu từng phần và nhận bàn giao theo đúng thời hạn theo thông báo của bên A. Nếu quá thời hạn thông báo mà bên B không có mặt để nghiệm thu, nhận bàn giao thì bên A có quyền tự nghiệm thu, bàn giao. Các biên bản nghiệm thu và bàn giao vẫn được coi là cơ sở tính toán trách nhiệm bên A đã hoàn thành đối với bên B.

- Đề nghị bên B thanh toán các khoản phát sinh nếu có.

b. Trách nhiệm của bên A

- Cung cấp cho bên B hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công và dự toán chi phí xây dựng.

- Cung cấp điện đến trạm cấp điện chung của từng dãy biệt thự theo quy hoạch điện đã được chủ Đầu tư lắp đặt.

- Thi công xây dựng nhà thô đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng kỹ thuật theo quy chuẩn hiện hành và bản vẽ kỹ thuật.

- Tự tổ chức điều hành quản lý đảm bảo kế hoạch và tiến độ thi công. Có biện pháp khắc phục, xử lý mọi sự cố kỹ thuật, an toàn trong quá trình thi công. Đảm bảo an toàn về nhân lực và phương tiện, máy móc thi công của bên A trong quá trình thi công.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B hoặc giám sát của bên B tham gia chứng kiến và giám sát quá trình thi công.

- Lập nhật ký thi công theo dõi quá trình thi công, làm căn cứ xác nhận công việc thực hiện.

- Bàn giao công việc hoàn thành theo đúng tiến độ đã cam kết.


2. Quyền và trách nhiệm của bên B:

a. Quyền của bên B:

- Giám sát hoặc cử người đại diện để giám sát quá trình thi công.

- Yêu cầu, khiếu nại hoặc kiểm định nếu phát hiện bên A sử dụng vật liệu xây dựng không đúng chất lượng, thi công không đúng thiết kế.

- Yêu cầu bên A thi công, bàn giao theo đúng tiến độ.

b. Trách nhiệm của bên B:

- Thực hiện ký kết thỏa thuận về mẫu biệt thự, thỏa thuận xây dựng nhà thô khi bên A yêu cầu. Thanh toán cho bên A đúng theo Điều 2 của Phụ lục hợp đồng này.

- Chịu trách nhiệm lắp đặt công tơ riêng và chi phí lắp đặt đường dây điện từ trạm chung về đến khu vực nhà riêng theo quy hoạch chung của Khu Đô thị.

- Trường hợp bên B cử người đại diện để giám sát thi công thì phải có văn bản để thông báo cho bên A kèm theo bản sao chứng minh nhân dân của người được cử làm đại diện.

- Thực hiện việc giám sát nhưng không được làm ảnh hưởng đến tiến độ, quá trình thi công của bên A.

- Thanh toán những khối lượng phát sinh ngoài dự toán khi có phát sinh xảy ra trong quá trình thi công mà do bên B yêu cầu.


ĐIỀU 8: Cam kết chung

- Phụ lục Hợp đồng không có giá trị nếu bên B thanh toán không đúng như điều 2 của PLHĐ này quy định.

- Phụ lục hợp đồng này là một phần không thể tách rời Hợp đồng mua bán nhà ở sốC4A-21/HĐMB/DIA-HPL ký ngày 31/12/2017(Hợp đồng chính). Các điều khoản trong Phụ lục Hợp đồng này được thỏa thuận nhằm quy định cụ thể các thỏa thuận về xây dựng nhà thô được thể hiện trong Hợp đồng chính.

- Các điều khoản không có hoặc không thỏa thuận trong Phụ lục Hợp đồng này thì thực hiện theo các quy định trong Hợp đồng chính.

- Trường hợp bên B có nhu cầu muốn bên A tiếp tục công việc hoàn thiện công trình thì hai bên sẽ thỏa thuận bằng một Phụ lục Hợp đồng khác.

- PLHĐ này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 bản

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

Tin tức khác:

0909 61 3696